Thursday, March 15, 2007

Urbefolkningsteologi


Det finns mycket gemensamt i den historia som många urbefolkningar har med den kristna kyrkan. Samma misstag gentemot urbefolkningar har begåtts på många platser. Det slog mig när jag var i Lisu-land i Kina, hur omständigheterna har varit annorlunda och oändligt mycket svårare för Lisu, men hur man ändå kämpar med samma typ av frågor. Hur förhåller vi som kristna Lisu oss till vår kultur? Får den plats i kyrkan? Det förvånade mig hur man känner igen varandra som samer och lisu. Samma upplevelse hade jag då jag talade med mina vänner från Molukkerna , med indianer från Nord-Amerika. Får vi använda vår trumma i kyrkan? Får vi sjunga våra egna sånger? Samma diskussion pågår på många platser.

Kontakter mellan kristna från olika urbefolkningar kan nog hjälpa oss att hitta ett sätt att formulera ett sätt att tro som passar oss och forma kyrkan så att den kan vara en del av den egna kulturen.

För att underlätta det har jag startat ett forum för urbefolkningsteologi. Som är avsett för alla intresserade, inte just bara för teologer. För teologi är ingenting annat än en beskrivning av hur vår tro ser ut just nu. Urbefolkningsteologi vill beskriva hur tro skulle kunna se ut för urbefolkningar. Här hemma behöver vi den typ av kontakter, för att kunna formulera en ansats till en samisk teologi.

Titta gärna in på forumet.No comments: